Jak otrzymać receptę przez Internet?

Na początku 2020 roku w Polsce pojawiły się e-recepty. Obecnie tradycyjne papierowe recepty już nie istnieją, a e-receptę można uzyskać nie tylko podczas tradycyjnej wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim. Można ją otrzymać także podczas wizyty lekarskiej przez Internet.

Jak otrzymać receptę online?

Recepta online może zostać wystawiona podczas konsultacji lekarskiej online w formie czatu, rozmowy telefonicznej czy wideo rozmowy. Jeszcze innym sposobem na otrzymanie recepty online jest wypełnienie formularza chorobowego, który zastępuje wywiad lekarski. Pozwala to znacznie skrócić czas konsultacji. Usługę zamów receptę online oferuje dzisiaj wiele platform medycznych. Warto pamiętać, że usługa umożliwia uzyskanie recepty tylko na określoną grupę leków.

Zamów receptę online to usługa, która realizowana jest bardzo szybko. Zamów receptę przez Internet to usługa dostępna dla wszystkich pełnoletnich pacjentów. W żaden sposób usługa zamów receptę przez Iinternet nie jest związana z Internetowym Kontem Pacjenta.

Na jakie leki można otrzymać receptę online?

Recepta online to świetne rozwiązanie dla osób, które mają utrudniony dostęp do lekarza. Może zostać wypisana osobom, które chcą otrzymać nową receptę na leki już przyjmowane lub uzyskać przedłużenie recepty. Recepta online sprawdza się także wtedy, gdy zachodzi konieczność zastosowania antykoncepcji awaryjnej. Recepty online realizuje każda apteka.