Dlaczego warto korzystać z telemedycyny?

Udzielanie świadczeń medycznych bardzo mocno wspierają nowoczesne technologie. Coraz więcej świadczeń medycznych może być udzielanych na odległość. Konsultacje lekarskie online są bardzo korzystne dla pacjentów.

Kto może skorzystać z konsultacji lekarskich online?

Konsultacje lekarskie online są świadczeniem medycznym udzielanym każdej osobie. Jedynym wymogiem jest dostęp do Internetu. Konsultacje lekarskie online zapewniają dostęp do pomocy medycznej niezależnie od miejsca, w którym przebywa pacjent. Można przebywać nawet za granicą, aby z takiej porady skorzystać.

Poradnie oferujące pomoc medyczną online są uprawnione do wystawiania nie tylko zwolnień lekarskich. Można się do nich zgłaszać także wtedy, gdy potrzebna jest nam recepta. Recepta przez Internet przyspiesza moment jej otrzymania. Recepta przez Internet nie wymaga osobistej wizyty w przychodni, co dla osób przewlekle chorych jest niezwykle ważne.

Jak zrealizować e receptę?

Recepta przez Internet realizowana jest w takim sam sposób jak e recepta wystawiona przez lekarza podczas osobistej wizyty pacjenta w poradni. E recepta może zostać wykupiona w dowolnej aptece przez pacjenta lub osobę bliską. E recepta zachowuje ważność przez 2 miesięcy od daty wystawienia.

Elektroniczna recepta umożliwia zakup leku za pełną odpłatnością. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że elektroniczna recepta bardzo ułatwia życie pacjentom. Elektroniczna recepta się nie zgubi i nie zniszczy. Farmaceuci nie mają też problemów z jej odczytaniem.