Jak dostać receptę na tabletkę dzień po?

Antykoncepcja awaryjna nie jest metodą antykoncepcji, a jedynie ratunkiem w nagłej sytuacji. Tabletka dzień po dostępna jest wyłącznie na receptę. Mimo że może ją wypisać każdy lekarz, w sytuacji, gdy dostęp do lekarza jest utrudniony otrzymanie recepty może być niemożliwe. W takiej sytuacji warto skorzystać z usługi portalu medycznego, który oferuje e-recepty przez Internet.

Jak otrzymać receptę na tabletkę dzień po?

Prawo do wypisania tabletki dzień po recepta ma każdy lekarz i to niezależnie od specjalizacji. Uzyskanie tabletki dzień po recepta online możliwe jest przy pomocy formularza dostępnego na stronie wybranej platformy medycznej. Formularz jest weryfikowany przez lekarza. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania antykoncepcji awaryjnej, tabletki dzień po recepta zostanie wypisana naprawdę bardzo szybko.

Po wypisaniu recepty pacjentka otrzyma wiadomość SMS z kodem niezbędnym do wykupienia recepty. Ten składający się z czterech cyfr kod może zostać wysłany także w wiadomości e-mail.

Na jakie tabletki dzień po można otrzymać receptę?

W Polsce dopuszczone zostały tylko dwa rodzaje tabletek dzień po. Kobiety mogą otrzymać Ellaone recepta albo Escapelle recepta. Ważne jest, aby tabletkę dzień po przyjąć możliwie, jak najszybciej, gdyż wtedy działają one skuteczniej. Ellaone recepta oraz Escapelle recepta można wykupić w każdej aptece, która tabletki te posiada na stanie. Kupując Ellaone recepta albo Escapelle recepta należy podać otrzymany kod i numer PESEL. Tabletki dzień po nie są refundowane przez NFZ.